Бийсолтан болгарияда уьст гелген

Бийсолтан Абакаров

Тутушуп ябушувдан осал эшитегенлени арасында Болгарияны тахшагьары - Софияда Европаны гезикли чемпионатында 55 кило авурлукъда Къоркъмаскъала юртлу Россияны спортуну устасы 2000-нчи йылда яшёрюмлени арасында Европаны чемпиону, Хумторкъали район спорт яшлар школаны тренери Бийсолтан Абакаров биринчи ерни къазанып гелген.

Оьтген ярышланы гьакъында ол магъа булай хабарлады:

- Ярышларда 18 пачалыкъны командалары ортакъчылыкъ этди.
Мен халчагъа ябушма дёрт керен чыкъдым. Биринчи керен белорусну, сонг украинли, уьчюнчю болгариялы кочапланы утуп финалда Турцияны чемпиону Мегьмет Кероглу булан ёлукъдум.
Ёлугъувну биринчи периодунда 2:0 ва экинчисинде 6:0 санав булан утуп Европаны чемпиону болдум. Гетген йылда мен Арменияда оьтгерилген Европа чемпионатда да биринчи ерни алгъан эдим.
Гележекде оьтгерилежек дюньяны чемпионатында да ортакъчылыкъ этме хыялым бар.Измулла ГЬАЖИЕВ

Танышгъа билдирмек


0


    11 Sep 2012 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view} | Печать этив


  (remember)
  (тарыкъ буса)

Content Management Powered by CuteNews