Европаны эки керен чемпиону

Азнаур Отевов

Дагъыстандан тышгъа гёчюп гетип гьар тюрлю тармакъларда белгили болуп турагъан къумукъланы санаву арта бара.

Мен охувчуланы шолай бир белгили къумукъ улан булан таныш этме сююемен.

Марат Керимханов Буйнакск районну Эрпели юртунда Загьирни агьлюсюнде тувгъан. Бугюнлер Тюмень областдагъы Покачи юртда яшай ва онда бокс булан машгъул болагъаны бешинчи йыл. Оьзюню яшлыгъына да къарамайлы Марат боксдан 15-16 йыллыкъ яшланы арасында Еропаны эки керен чемпиону болуп битген. Покачи шагьардагъы «Динамо» спорт школада тренери Арзан Ибиров булан тренировкаларда аз тер тёкмегенлер ва уллу уьстюнлюклеге етишген. Айтагъаным, Марат яшланы арасында Россияны эки керен чемпиону да дюр. Ханты-Мансийск Милли автоном округну чемпионатларында уьч керен уьст гелген.

Россияны жыйым командасыны члени. Шо команда да бирдагъы бир къумукъ улан барныда эсгерме сюемен. Ону аты Сулейман Бамматов. Ол Къормаскъалалы. О да Европаны эки керен чемпиону. Гёресиз, къумукълардан нечик арив боксёрлар чыгъып геле. Олар гележекде Олимпия оюнларда ортакъчылыкъ этмеклик бар.

- Россияны ва Европаны чемпионатларында биз Марат булан ёлугъабыз. Боксну оьтесиз кёп сюеген ва яхшы техникасы булангъы спортсмен. Ол артдагъы София шагьарда оьтгерилген Европаны чемпионатында 80 кило авурлукъда бизин къумукъ улан биринчи ерни алгъангъа бек сююндюм – деди Къормаскъаладагъы спорт школаны боксдан баш тренери Жалалудин Биярсланов.


Измулла ГЬАЖИЕВ

Танышгъа билдирмек


0


    28 Jul 2012 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view} | Печать этив


  (remember)
  (тарыкъ буса)

Content Management Powered by CuteNews