Гьажилерибизни къаршылайгъан гюнлер де етишип гелди

Гьажилерибизни къаршылайгъан гюнлер де етишип гелди

Муна, Гьажилерибизни къаршылайгъан гюнлер де етишип гелди. Аявлу дин къардашлар, биз оьзюбюзню динибизден тайышмай, ону къатты кюйде турма герекбиз. Къылгъан гьажларыгъызны Аллагьу таала къабул этсин, юреклеригиздеги инг де аслу муратларыгъызгъа етишдирсин. Гьар бусурмангъа да шо сыйлы топуракъланы таптап гелмеге Яратгъаныбыз насип этсин.
    25 Aug 2019 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews