Бабаюртлу европаны чемпиону

Азнаур Отевов

Грек-рим ябушувдан къумукълардан айтылгъан агъа-ини Батталовлар Абдулбасыр Дюньяны кубогун ва Расул СССР-ни чемпиону атланы гьалиден 25 йыл алда утгъаны эсибизде.

Арадан шайлы заман гетип 15-16 йыллыкъ яшланы арасында Польшаны Катовице деген шагьарында оьтгерилген Европаны чемпионатында бабаюртлу, бугюн Пятигорск шагьарда яшайгъан ва Москвадагъы «Дворец борьбы Ярыгина» спорт клубдан 54 кило авурлукъда къумукъ улан Азнавур Отевов алтын медаль къазанып къайтды.

16 йыллыкъ Азнавур гетген йыл Россияны чемпионатында бронза медалгъа ес болгъан. Ол Москва шагьарны эки керен чемпиону. Уьч халкъара турнирлерде уьст гелген.

Европаны чемпиону болуп гелген Азнавур булан лакъыр этдим.

- Бир башлап континент чемпионатда уьст гелгенинг булан къутлайман. Экинчилей, бу бизин къумукъ халкъ учун уллу оьктемлик. Уьчюнчюлей, сен нече керен халчагъа чыгъып ябушдунг?
- Савболугъуз къутлавлар саялы. Катовицеде мен беш керен ябушдум.
Ярымфиналда Грузияны чемпионун 6:0, 0:3 ва 8:0 санав булан утуп финалгъа чыкъдым.


- Финалда къыйын болдуму?
- Тюзюн айтсам тынч да болмады. Европа чемпионатгъа барыда пачалыкълардан гючлю кочаплар гелегени белгили. Айтагъаным, алтын медаль къазанма барыда къаст этелер.
Финалда мени булан ябушма азербайжанлы Карин Жафаров чыкъгъан эди. Биринчи периодда мен огъар бал алма къоймай 5:0 санав булан утдум. Экинчисинде буса мен барыда гючюмю салып 8:2 санав булан утма болдум ва алтын медалгъа ес болдум.


- Россияны баш тренери, олимпия оюнланы чемпиону Ислам Дугучиев финал ¸лугъув битгендокъ сююнюп сени къучаплап сююнгенин Интернетден таба г¸рюп биз де сююндюк.
- Россияны жыйым командасындан алтын медалланы экев къазандылар. Бирин мен алдым. Утгъанда ичимден мен сююнген кюйню айтып битдирип де болмайман.
Утгъандокъ, оьзюде алда кочап халчада к¸п ябушгъан атам Айгъазини с¸злери эсиме гелди. «Яшым, халчагъа чыкъгъанда бары да гючюнгю ва къастынгы г¸рсетип ябушсанг уьст болажакъсан» деген эди ол магъа Польшагъа гетгенче алда. Мени алтын медалым атам-анамгъа уллу савгъат болду. Финал ¸лугъувдан сонг мен Россияны байрагъын оьрге г¸терип оьктем болдум. Москвадагъы тренерим Самвел Данелян булан залда тренировкаларда к¸п тер т¸кме тюшдю. Минводы аэропортгъа мени къаршылама гелгени г¸рюп дагъыда бек сююндюм.


- Европадан сонг дюнья чемпионат болажакъ. Сен онда барасандыр.
- Дюнья чемпионат Баку шагьарда 27 августда оьтгерилежек. Гьали тренировка сборлагъа барабыз ва ондан таба Аллагь буюрса гетежекбиз.
Къыйын болажагъын билемен, тек уьст гелме къаст этежекмен.


- Азнавур, Бакуде де сагъа уьст гелме насип ¸райбыз.
- Савболугъуз, мени уьстюнлюгюмден сююнюп халкъыбызгъа аян этгенигиз саялы.


Измулла ГЬАЖИЕВ

Танышгъа билдирмек


0


    27 Jul 2012 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view} | Печать этив


  (remember)
  (тарыкъ буса)

Content Management Powered by CuteNews