Дюньяны кубогун къазангъан къарабудагьгентли

Гусейн Изамутдинов

Гьалиден уьч йыл алда Къарабудагьгент район спорткомитетини председатели Сиражутдин Салаватов оьзлени юртлусу, белгили самбист Гьусейн Изамутдиновну гьакъындан айтгъан эди.
- Сен къумукъ спортсменлени излеп табып газетде язып чыгъарасан. Бизин юртлу улан самбодан кёп уллу уьстюнлюклеге етишип турадеген эди Сиражутдин.

Гертиденде Гьусейн Изамутдинов самбодан дюнья оьлчевдеги ярышларда уьст гелип аты белгили болду.

Ол 1981-нчи йылда Къарабудагьгент юртда тувгъан. 1 номерли орта школада физкультурадан дарс береген Руслан Магьамматовну тутушуп ябушув секциясына юрюп башлай.Гусейн Изамутдинов 1999-нчы йылда эгизлер Гьусейн ва Гьасан Изамутдиновланы Армияны сыдраларына чакъыра. Олар Тихоокенский флотда къуллукъ этип башлайлар ва самбо булан шонда биринчилей таныш болалар. Гьусейн самбодан флотну, Гюнтувуш федерал округну ва бир-нече турнирлени ута. Бираздан Россияны чемпиону да бола. Жыйым команданы баш тренери къумукъ уланы эс этип оьзюне чакъыра. Аз заманны ичинде Гьусейн халкъара турнирлерде уьст геле. Артдагъы эки йылны ичинде ол Дюньяны кубогуну Венесуэлада, Къазахстанда, Белоруссиядава Владивостокда оьтгерилген этапларында утуп 57 кило авурлукъда къарабудагьгентли улан биринчи ерлени утгъан. Гьар этапда самбистлер очколар къазана. Барыда этапларда уьст гелген самбистге Дюньяны кубогу тапшурула. Шо кубокгъа ол да ес бола. Огъар бираз алда халкъар класлы спортну устасы атда берилди. Самбодан къумукъларда Гьусейн къумукълардан биринчилей дюньяны кубогун къазангъан. Гёресиз юртлу улан спортда нечик уллу оьрлюклеге етме болгъан. Ол бу йыл дюнья чемпионатда да утма сюе. Энни огъар шонда уьст гелме насип болсун!

Эгизлени бирёвюсю Гьасан да спортну кёп сюе. Армеский рукопашный бойлардан Флотну чемпиону ва уллу эки турнирде биринчи ерлени де къазангъан.

Эгизлер бугюн контракт булан Тихоокеанский флотда къуллукъ этелер.
Измулла ГЬАЖИЕВ

Танышгъа билдирмек


0


    16 Jul 2012 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view} | Печать этив


  (remember)
  (тарыкъ буса)

Content Management Powered by CuteNews