Бабаюртлу европаны чемпиону
   27 Jul 2012
Азнаур Отевов

Грек-рим ябушувдан къумукълардан айтылгъан агъа-ини Батталовлар Абдулбасыр Дюньяны кубогун ва Расул СССР-ни чемпиону атланы гьалиден 25 йыл алда утгъаны эсибизде.

Арадан шайлы заман гетип 15-16 йыллыкъ яшланы арасында Польшаны Катовице деген шагьарында оьтгерилген Европаны чемпионатында бабаюртлу, бугюн Пятигорск шагьарда яшайгъан ва Москвадагъы «Дворец борьбы Ярыгина» спорт клубдан 54 кило авурлукъда къумукъ улан Азнавур Отевов алтын медаль къазанып къайтды.
  Толу кюйде


 Savarese Promotions & Primetime Boxing Star Medzhid Bektemirov - KUBE Sports Zone
   21 Jul 2012
  Толу кюйде


 Профессионал боксда биринчи
   16 Jul 2012
Запир Расулов

Буйнакск шагьарда тувгъан оьзюне 25 йыл болагъан къумукъ улан Запир Расулов профессионал боксда бугюн яхшы уьстюнлюклер къазангъан. Ол артдагъы беш йылны ичинде Германияда яшай ва ондагъы профессионал клубда бокс булан машгъул.
  Толу кюйде


 Эльдар Мамаев «Химки» команда да ойнажакъ
   16 Jul 2012
Эльдар Мамаев

Футболдан Россияны биринчи лигасыны гезикли чемпионаты башланды.
Лигада бу гезик 17 команда ойнай.

«Химки» команда булан 27 йыллыкъ Магьачкъалалы къумукъ улан, полузащитник Элдар Мамаев контракт этген. Ону атасы полковник Камил Мамаев Къапчугъай юртдан.
  Толу кюйде


 Дюньяны кубогун къазангъан къарабудагьгентли
   16 Jul 2012
Гусейн Изамутдинов

Гьалиден уьч йыл алда Къарабудагьгент район спорткомитетини председатели Сиражутдин Салаватов оьзлени юртлусу, белгили самбист Гьусейн Изамутдиновну гьакъындан айтгъан эди.
- Сен къумукъ спортсменлени излеп табып газетде язып чыгъарасан. Бизин юртлу улан самбодан кёп уллу уьстюнлюклеге етишип турадеген эди Сиражутдин.

Гертиденде Гьусейн Изамутдинов самбодан дюнья оьлчевдеги ярышларда уьст гелип аты белгили болду.
  Толу кюйде


 Успехи на Кубке Мира
   16 Jul 2012
Команда СК «Османюрт»

В городе Одессе завершились соревнования на Кубок мира, по боевым искусствам самообороны по версиям селф и микс комбат. В соревнованиях приняли участие более 200 бойцов из России, Украины, Узбекистана, Таджикистана и стран Балтии.

Хороших результатов добились бойцы спорт клуба «Османюрт»
  Толу кюйде


 Латвияны кубогун къазангъан къумукъ
   17 Jul 2012
Адиль Ибрагимов

Белгили футболист Адиль Ибрагьимов 1989-нчы йылда Магьачкъалада тувгъан. Футбол булан башлап ол ерли яшлар спорт школа да тренер Семён Валявскийни группасында башлагъан. Сонг Москвадагъы «Торпедо» ва ЦСКА футбол школаларда тренировкалар оьтгерген.
  Толу кюйде


 Яйлыкъ универсиданы чемпиону
   10 Jul 2012
Арсланбек Махмудов

Ханты-Мансийск шагьарда студентлени арасында яйлыкъ Универсиада уьчюнчю керен оьтгерилген.

Боксдан оьтгерилген ярышларда Моздок районну Къызлар юртундан чыкъгъан, бугюн Москвадагъы ЦСКА спорт клубда машгъул болагъан Шо ярышларда 45 оьр охув ожакъдан 86 боксёр ортакъчылыкъ этген.
  Толу кюйде


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>
Content Management Powered by CuteNews