Аявлу къумукълар, барыбыз да бир болуп, миллетни арасында ана тилни абурун гётерейик!
   25 Aug 2019
Ана тилни абурун гетерме герек

Гьюрметли ёлдашлар, гьалиги заманда инг де агьамиятлы масъалаланы бириси – ана тилни масъаласын гётерип, сизин булан лакъырлашыв этме сюер эдик. Бугюнлерде шо гьакъда кёп айтыла, озокъда, тек сёйленген сёз еринде къалып, гёрюлеген чаралар ёкъ. Биз барыбыз да билебиз, оьзлер бири-бири булан къумукъ тилде сёйлесе де, яшлагъа айрыча рус тилде сёйлейгенлер арабызда аз тюгюл. Шолай не ой булан этиле экен? Миллетни арасында ана тилни абурун гётермек учун, яшлар, яшёрюмлер ана тилде тартынмай сёйлесин учун, биз, ана тилни багьасын билеген уллулар, не этме герекбиз? Сиз нечик ойлашасыз?
  Толу кюйде


Content Management Powered by CuteNews