Тил масъаласы - жан берип жан алагъан уллу бир масъала

АКАЕВ АБУСУПИЯН

Тил масъаласы - жан берип жан алагъан уллу бир масъала. Дин масъаласындан сонг, тил масъаласындан уллу масъала ёкъ. Тил ягъындан тюз болгъан миллет оьзгелерден гьар заман алгъа барыр. Тил ягъындан бир къыйыны яда бир терслиги болгъан миллет гьар заман артда къалыр. Орус пачалыкъны уьч-дёрт ай алдынгъы заманларында тил масъаласындан багьс этмеге амалыбыз ёкъ эди. Оруслар бизге амал буса оьз тилибизни унутдуруп, орус тил бережакъ эдилер. Мактапларда, мадрасаларда, жагърапия йимик, таварых йимик дюньяны илмуларын орус тил булан тюгюл буса охумагъа изну бермей эдилер. Мурат - бизин оруслашдырмакъ эди.

Бир миллетни тили де, опурагъыны пёрмиси де битсе, шолар булан бирче дини де битер. Къайсы къавумну пёрмисин гийип, тилин сёйледи буса, шол къавумну динин де тутар. Муну булайлыгъы алъякъда болгъан ишлени сёйлейген таварых илмугъа къарайгъанлагъа белгили зат.

АКАЕВ АБУСУПИЯН, «Тил масъаласы» деген макъаласындан (1917-нчи йыл)
    20 Nov 2021 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews