Гьажи КЪАЗБЕКОВ: «ОЬМЮРЮМНЮ КЕП ЯНЫ СПОРТ БУЛАН БАЙЛАВЛУ»

Гаджи Казбеков

Арабызда алдын районлардагъы спорт ишлерде да узакъ йыллар чалышгъан, оьзлер к¸бюсю ярышларда ортакъчылыкъ этгенлени биз аз эсгеребиз. Мен оьзюню гъакъындан айтма сюеген адам Дагъыстанда гьалиден 40-45 йыллар алда белгили енгилатлет, кочап, баскетболист ва волейболистни аты Гьажи Алевдинович Къазбеков. Бугюн ол Бабаюрт район яшлар спортну школаны директору.

Ол 1947-нчи йылда тувгъан. Бабаюртдагъы 1 номерли школада охугъан. Яш йылларындан тутуп спорт булан машгъул болгъан.

- Мени спортгъа тартгъан адам Азиз Алиев, мен охуйгъан школада физкультурадан дарс бере эди. О бизин спортгъа бакъдырды ва сюйдюртме болду. Олай ишин к¸п сюеген ва билеген адамлар гьали бек аз. Азиз Алиев Бабаюртда спортну г¸терген адам. Гиччинев школа спорт залда ол бизин баскетболгъа, волейболгъа, чакъ иссиде енгил атлетикагъа уьйрете эди. О йыллар юртлу яшлар 3-4 спортну журалары булан машгъул боладылар. Бабаюртну авур ва енгил атлетлери, волейболистлери Дагъыстанны ичинде алдынлы ерлени гьмман алгъан йыллар эсимде. Спортну биз бир айры сюедик. Майданларда геч болгъанча къаладыкъ - дей Гьажи.

Школада спортгъа уьйренгенлери зая гетмеген. Гьажи 1967-1968-нчи йылларда 100 ва 200 метрге чабывда биринчи ерлени алгъан. Бу ерде ол юз метрни 11 секундан чапгъанын айры эсгерме сюемен. Бугюн шо мезгилни он бир секундан чабагъанлар г¸рюнмей. Гьажи 5000 метрге чабывда да Дагъыстанны чемпиону болгъан.

Хасавюртдагъы педучилищеде охуйгъан йылларында баскетболдан ва тутушуп ябушувдан охув ожакъланы арасында Дагъыстанны уьч керен чемпиону.
Гьажи педучилищени битген сонг Бабаюртдагъы эки номерли школада муаллим болуп ишлеген. Сонг ол СПТУ-4, район спорт комитетде ва «Урожай» жамиятда председатели болуп к¸п йыллар ишлеген. Атасы йимик спортгъа берилген уланы Завур Къазбеков тутушуп ябушувдан США-да 1999-нчы йылда оьтгерилген Кубок мира ярышларда ва Россияны чемпионатанда бронза медаллар къазангъан. Польшаны уьч керен чемпиону. Турцияда ва грециядагъы турнирлерде биринчи ерлени алгъан.

- Бугюн бизин спорт школада биз районну юртларында яшланы арасында ярышлар оьтгеребиз. Юрт яшланы спортгъа къуршама къаст этебиз. Спорт школабызгъа гьар заман районну башчысы Адилхан Ярашович Гьанакъаев этеген к¸мегин эсгерме сюемен. Айтагъаным, ол алдын авур атлетика, самбо ва дзюдо булан машгъул болгъан адам. Районда спорт ишлени жанландырма къаст эте дей Гьажи.

Яшавда Гьажи бек саламатлы адам. Къыркъ беш йыл спортда гьали де чалышагъан Гьажиге яшавда савлукъ ¸райман.Измулла ГЬАЖИЕВ
    17 Oct 2012 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews