Инсан

Дин гьаракатчылар
Илму билимни къуллукъчулары
Шаирлер ва язывчулар
Савлукъ сакълавны усталары
Спортчулар
Язывчулар ва мухбирлер
Илму ва техниканы усталары
Табиат илмуланы алимлери
Къурулуш касбучулар
Халкъ игитлери
Гьукуматны, политиканы, халкъараны чалышывчулары
Чебер саниятны гьаракатчылары
Юрт хозяйствону къуллукъчулары
Уллу Ватан давну игитлери ва ортакъчылары