МУГЬАММАДГЬАНАФИ ГЬАЖИ ГАМЗАТОВ
   25 Apr 2015
Магомедханафи-Хаджи Гамзатов

Къумукъланы белгили имамы, алимы.

Оьзю 11 йыл Сирияда охугъан. Къуранны 27 жузун гонган билип тураган заманда, Дагъыстанны муфтиясы чакъыргъан. Сен гелмесенг Дагъыстанга ярамай, сени ильмунга Дагъыстан гьажатлидеп. Гьалиде бу Махачкалада аспирантурада охуйган яшлага, ва оьзге кеп къумукъ имамлага, къадилеге дарс бере. Йа Аллагь, муну Аллагь гьар-бир яман адамлардан сакъласын. Оьмюрюн узакъ этсин.
  Толу кюйде


 Аль-Иман - деген китабны баяны
   24 Aug 2013
Аль-Иман - деген китабны баяны.
Язгьан: шейх Мухаммад Нуэйм Ясин.
Таржамасы къумукъ тилде: Арсанукъаев Абдулла.

21 дарс - Даджал

  Толу кюйде


Content Management Powered by CuteNews