Чинк де тизив уланлардан бириси - Ал-Къылыч

Ал-Клыч

Чинк де тизив уланлардан бириси, оьзюне етер йимик инсан дагъы болмагъан десе де ярайгъан кочап Ал-Къылычны биргине-бир сураты.
Ал-Къылыч янгыз атлет болуп къалмагъан, ол оьзюню ватанына, оьз халкъына шонча да берилген адам болгъан чы, гьатта тюзлюкню янын тутуп жанын да къурбан этген.
Шулай пашман къысмат бизин машгьур шаирибиз Йырчы Къазакъны пайына да тийген – гёмюлген ери де ёкъ, къабуру да белгисиз.
    25 Aug 2019 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews