Аявлу къумукълар, барыбыз да бир болуп, миллетни арасында ана тилни абурун гётерейик!

Ана тилни абурун гетерме герек

Гьюрметли ёлдашлар, гьалиги заманда инг де агьамиятлы масъалаланы бириси – ана тилни масъаласын гётерип, сизин булан лакъырлашыв этме сюер эдик. Бугюнлерде шо гьакъда кёп айтыла, озокъда, тек сёйленген сёз еринде къалып, гёрюлеген чаралар ёкъ. Биз барыбыз да билебиз, оьзлер бири-бири булан къумукъ тилде сёйлесе де, яшлагъа айрыча рус тилде сёйлейгенлер арабызда аз тюгюл. Шолай не ой булан этиле экен? Миллетни арасында ана тилни абурун гётермек учун, яшлар, яшёрюмлер ана тилде тартынмай сёйлесин учун, биз, ана тилни багьасын билеген уллулар, не этме герекбиз? Сиз нечик ойлашасыз?

Танышгъа билдирмек


0


    25 Aug 2019 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view} | Печать этив


  (remember)
  (тарыкъ буса)

Content Management Powered by CuteNews