МУГЬАММАДГЬАНАФИ ГЬАЖИ ГАМЗАТОВ

Магомедханафи-Хаджи Гамзатов

Къумукъланы белгили имамы, алимы.

Оьзю 11 йыл Сирияда охугъан. Къуранны 27 жузун гонган билип тураган заманда, Дагъыстанны муфтиясы чакъыргъан. Сен гелмесенг Дагъыстанга ярамай, сени ильмунга Дагъыстан гьажатлидеп. Гьалиде бу Махачкалада аспирантурада охуйган яшлага, ва оьзге кеп къумукъ имамлага, къадилеге дарс бере. Йа Аллагь, муну Аллагь гьар-бир яман адамлардан сакъласын. Оьмюрюн узакъ этсин.
    25 Apr 2015 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews