Нурипаша Талибов баш тренер этилип белгиленген

Нурипаша Талибов
photo by N.Kazanova

Азербайжан Республикадагъы «БАКУ ФИРЕС» деген бокс клубну баш тренери этилип къумукъ улан Нурипаша Талибов белгиленген.

Россияны ат къазангъан тренери Нурипашаны ата юрту Гьели.
Кёп йылланы узагъында ол Каспийск шагьарда тренер болуп ишлеген ва ондан да артыкъ Дагъыстанны ва Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну чемпионларын этген.

Артдагъы он йылны ичинде ол Россияны жыйым командасыны тренери гьисапда иш гёрген ва дюньны чемпионлары Артур Бетербиев ва Альберт Селимовну гьазирлеген.

Лондонда ортакъчылыкъ этген Россияны жыйым командысыны тренер штабында да ол ишлеген.

Нурипаша Талибов башын тутгъан «БАКУ ФИРЕС» гьар йыл клубланы арасында оьтгерилеген дюньяны чемпионатларында ортакъчылыкъ эте.

Огъар ишинде уьстюнлюклер ёрайбыз.


Измулла ГЬАЖИЕВ
    26 Sep 2012 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews