"Атлан" чемпионланы гьазирлей

Расул Муртазалиев

Къазанышлы Расул МУРТАЗАЛИЕВ - Краснодар крайны ат кьазангьан тренери, Сочи шагьарны тай бокс ва кикбоксинг федерациясыны президенти, Краснодар крайны ябушув саният федерациясыны исполнительный президенти, Россияны бир нече керен чемпиону, ушу-саньдадан Европаны ва дюньяны чемпиону.

Тай боксну адамны даим янындагьы савуту гьисаплайлар. Азияда ёлугъагъан шо ябушув къайда бютюн дюньягьа айтылгьан ябушув саниятгъа айлангьан. Тай бокс яда муай-тай - черлешип ябушувну гючлю журасы гьисаплана. О девюрлер булан сыналгьан урув гючню кюрчюсюнде кьурулгьан. Бу спортну тарихи 2 минг йыллар алда башлангьан. Шо ябушувну вакиллери Сочи шагьарда 90-нчы йылланы башында арагъа чыкъгъан. 1998-нчи йылда буса тай боксдан Россияны ат кьазангьан тренери Расул Муртазалиевни ёлбашчылыгъы булан ябушув саниятны «Атлан» деген клубу къурула.
Расул Муртазалиев Сочи шагьаргьа 1994-нчю йылда жыйым команда булан гьазирлик гёрме гелген ва ерли спортчуланы таклифине гёре профессионал тренер гьисапда шонда къалып да къала. Р.Муртазалиевни иши «Ставрополье» деген санаторийдеги гиччи залдан башлана.
- Мени булан бирче, тек ол Адлер районда, яшланы гюнтувуш ябушувлагьа уьйретме Дмитрий Сторожев де башлады. Гьали ол Краснодар крайны тай бокс федерациясыны председатели,- дей Р.Муртузалиев.-Экибиз де бирликде иш гёрювню натижасында бизин шагьарда спорт оьсме башлады. Эки йылны ичинде магьа бир дюньяны чемпионун, олай да бир нече Россияны чемпионларын арагьа чыгъарма имканлыкъ балду. 1998-нчи йылда ябушув саниятны «Атлан» деген спортклубун къурдум. Бугюнге ерли шо клубгьа ёлбашчылыкъ да этемен. Оьтген заманны ичинде бизин клуб алты дюньяны чемпионун, дёрт Европаны чемпионун, беш Россияны чемпионун гьазирлеген.
Расул Муртазалиевни иши оьр даражада къыйматлангьан. 2003-нчю йылда огъар Россияны ат кьазангьан тренери деген ат берилген. Шо йыллар Сочи шагьарда ачылгьан тай боксну, кикбоксингни федерациясына Расул Муртазалиев башчылыкъ эте.
Бупонлерде тай бокс хас спорт гьисапда белгили. Буса да Олимпиаданы спорт жураларыны арасына гирмей. Спорт идараланы харж булан таъмин этивге шо гьал бек таъсир эте. «Атлан» деген спорт школа Сочи шагьардагьы «Детский мир» тюкенни уьчюнчю къабатында ерлешген. «Атлан» деген гьарпланы охумасанг, спортклуб мунда экенни англама да къыйын. Шогьар да къарамайлы, онда дюньяны, Европаны, Россияны чемпионлары гьазирлене.
-Бизге яшав сюрме тынч тюгюл,- дей Расул Муртазалиев,-буса да, харж булан байлавлу къыйынлыкълагъа да къарамайлы, Краснодар крайда биз инг яхшы натижа гёрсетип турабыз. Бизге кёмек этегенлер де ёкъ тюгюл: «Детский мир» тюкен, мадарлы адамлар, Роман Бикмеев, Алексей Лаптев, Роман Гьюсейнов, Нуман Байрамович, Шабагьан Магьмутович.
2010-нчу йылдан башлап, Сочи шагьар администрацияны физкультурагьа ва спортгьа кьарайгьан департаментини тай бокс ва кикбоксинг бёлюпо ачылгьан. Шагьарны федерациясыны сегиз тренери бар. Оланы гьариси оьзюню алдына янгыз спортсменлени гьазирлемек тюгюл, къылыкъ даражалы адамны тарбияламакъны да гёз алгъа тута.
Бугюн «Атланда» 90 яш спортсмен уьйрене. Группалар мунда яшланы оьрюм чагьына гёре кьурулгьан. Спортсмен- лени арасында уланьяшлар булан бирге къызъяшлар да бар. Сочи шагьарны тай бокс ва кикбоксинг федерациясына къуршалгъанланы барысыны да санаву 500-ге ете.
Гетген йыл бизин эки яшыбыз Европаны чемпионлары болду, бир яшыбыз дюньяны чемпионатында савгъатлы ерни къазанды, эки яшыбыз Россияны чемпионлары болду. Россияда биринчи болмакъ учунгьу ярышларда Сочини спортсменлери ябушув саниятда дёрт алтын медаль кьазангьан. Краснодар крайны инг де гючлю спортсменлери Сочиде экенни мекенли токъташдырма боламан. Биз гьазирлеген тай бокс спортсменлер Голландияны Тайпандны профессионал клубларында да гьазирленелер, ябушалар,- дей Р.Муртазалиев.

© kazanise.ucoz.ru
    03 Mar 2012 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews